صفحه اصلي | فهرست مقالات | مطالب جديد | خبرنامه | نقشه سايت | طراحي وب | جستجو | نسخه جديد سايت

صفحه اصلي | فهرست مقالات | مطالب جديد

 
بخش ویژه

هک رشد

تکنیک های توسعه و رشد سریع کسب و کار و استارتاپ هاکفش پاشنه بلند ارزان

کفش پاشنه بلند ارزان ، خرید کفش پاشنه بلند ارزان ، خرید اینترنتی کفش پاشنه بلند ارزان ، فروشگاه کفش پاشنه بلند ارزان، فروشگاه اینترنتی کفش پاشنه بلند ارزان،

مدانیسا

لباس شب مدانيسا ، مانتو مدنيسا ، تونيك مدانيسا ، لباس سايز بزرگ مدانيسا ، مودانيسا ، لباس زنانه مدانيسا ، برند مدانيسا

دسته ها

 • هک رشد هکر رشد استارتاپ
 • ایمنی صنعتی
 • شش سیگما
 • شبکه های هوشمند توزیع برق
 • فیزیک
 • انرژی های تجدیدپذیر (نو )
 • نرم افزار مطلب Matlab
 • مهندسی کامپیوتر
 • متفرقه
 • ماشین - اخبار
 • طراحی سایت و سئو
 • ماشین - معرفی شرکتها
 • ماشین - معرفی ماشين سازان
 • ماشین - معرفی ماشين آْلات
 • برق-دانش آموزان
 • برق-مهندسی پزشکی
 • برق-فناوری اطلاعات
 • برق-مخابرات
 • برق-کنترل
 • برق-قدرت
 • برق-اتوماسیون
 • برق-الکترونیک
 • برق-عمومی
 • برق - هوش مصنوعی
 • ارتباط با صنعت2
 • سايت هاي مرتبط
 • احمد زيني هكر رشد
 • هك رشد
 • فيلدباس و اتوماسيون
 • شبكه فيزيك هوپا
 • كارگاه هواشناسي
 • مهندسي برق
 • مجله در مورد سنسورها
 • www.control.com
 • temperatures.com
 • مجله سلامت و زيبايي

 • استاندارد ايمني و بهداشت شغلي ( OHSAS 18001: 1999 )

  استاندارد ايمني و بهداشت شغلي ( OHSAS 18001: 1999 )

  مقدمه : با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاههای کوچک به کارخانه های تولید انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نیروی کار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومی تری به خود گرفت . پس از پیدایش مکتب روابط انسانی در مدیریت که براثر تجربیات هاتورن پدید آمد ، توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بیشتری یافت.


  مقدمه : با آغاز انقلاب صنعتي و انتقال توليد از كارگاههاي كوچك به كارخانه هاي توليد انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نيروي كار نيز از حالت فردي خارج و حالت عمومي تري به خود گرفت . پس از پيدايش مكتب روابط انساني در مديريت كه براثر تجربيات هاتورن پديد آمد ، توجه به ايمني منابع انساني اهميت بيشتري يافت. پس از بيان اهميت وجود ايمني در محيط كار ، پرسش اصلي اين است كه چگونه مي توان ايمني محيط كار را افزايش داد . به عبارت ديگر بهترين راه ارتقاي وضعيت ايمني محيط كار چيست ؟امروزه اهميت مديريت ايمني در دستيابي به كارايي سازمان به طور فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است . مقررات ايمني روز به روز سخت گيرانه تر مي شود و از نگاه كاركنان نيز ايمني شرط اوليه محيط كار است . حتي مي توان گفت علت اصلي پيدايش سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ،‌ ايجاد راهي براي رعايت مقررات اجباري است كه روز به روز سخت گيرانه تر مي شوند . البته امروز همگان بر اين باورند كه ايمني و بهداشت به سيستم مديريت فعالي نياز دارد چرا كه ايمني و بهداشت را نمي توان از طريق مقررات اجباري يا احساس جمعي و يا توسط يك فرد به تنهايي تامين كرد . OHSAS مخفف عبارت Occupational Health and Safety Assessment Series مي باشد.

  مقدمه : با آغاز انقلاب صنعتي و انتقال توليد از كارگاههاي كوچك به كارخانه هاي توليد انبوه، موضوع حفاظت از سلامت نيروي كار نيز از حالت فردي خارج و حالت عمومي تري به خود گرفت . پس از پيدايش مكتب روابط انساني در مديريت كه براثر تجربيات هاتورن پديد آمد ، توجه به ايمني منابع انساني اهميت بيشتري يافت. پس از بيان اهميت وجود ايمني در محيط كار ، پرسش اصلي اين است كه چگونه مي توان ايمني محيط كار را افزايش داد . به عبارت ديگر بهترين راه ارتقاي وضعيت ايمني محيط كار چيست ؟امروزه اهميت مديريت ايمني در دستيابي به كارايي سازمان به طور فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است . مقررات ايمني روز به روز سخت گيرانه تر مي شود و از نگاه كاركنان نيز ايمني شرط اوليه محيط كار است . حتي مي توان گفت علت اصلي پيدايش سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ،‌ ايجاد راهي براي رعايت مقررات اجباري است كه روز به روز سخت گيرانه تر مي شوند . البته امروز همگان بر اين باورند كه ايمني و بهداشت به سيستم مديريت فعالي نياز دارد چرا كه ايمني و بهداشت را نمي توان از طريق مقررات اجباري يا احساس جمعي و يا توسط يك فرد به تنهايي تامين كرد . OHSAS مخفف عبارت Occupational Health and Safety Assessment Series مي باشد.

  1ـ دامنه كاربرد  : مشخصات اين سري ارزيابي بهداشت حرفه اي و ايمني ( OHSAS 18001 ) الزاماتي را براي يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني ( OH & S ) معين مي نمايد تا يك سازمان بتواند با كنترل خطرات ( ريسك ها ) بهداشتي و ايمني ، عملكرد خود را بهبود بخشد .OHSAS 18001 خود بيانگر معيار عملكرد بهداشتي و ايمني خاصي نيست و كليه جزييات لازم براي طراحي يك سيستم مديريتي را نيز ارائه نمي دهد. مشخصات OHSAS 18001 در مورد هر سازماني كه مايل به اعمال موارد زير باشد كاربرد دارد :

  الف ) ايجاد يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني به منظور حذف يا كاهش خطرات (‌ ريسك ) براي كاركنان و ساير طرفهاي ذينفع كه ممكن است در معرض خطرات ( ريسك ) بهداشتي و ايمني ناشي از فعاليتهاي سازمان باشند .

   ب ) استقرار ، حفظ و بهبود مستمر يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني

   ج ) حصول اطمينان از انطباق با خط مشي بهداشت شغلي ايمني كه خود تعيين كرده است

   د ) اثبات اين انطباق به ديگران

  ه ) درخواست گواهي / ثبت سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني خود توسط يك سازمان بيروني

  و ) تعيين انطباق با اين مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان تمام الزامات مندرج در OHSAS 18001 به منظور لحاظ شدن در يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني در نظر گرفته شده اند .

   گستره كاربرد آن به عواملي مانند خط مشي بهداشت شغلي و ايمني ، ماهيت و شرايطي كه در آن فعاليت مي نمايد ، اندازه سازمان و نيز خطرات و پيچيدگي اين فعاليتها بستگي دارد . توجه : OHSAS 18001 قصد دارد تا به موضوعات بهداشت شغلي و ايمني اشاره نمايد و نه به ايمني محصول و خدمات

  2ـ استاندارد مرجع ( NORMATIVE REFERENCES ) : ساير مراجع و انتشاراتي كه مي تواند اطلاعات و راهنمايي هايي را ارائه نمايد در قسمت Bibliography آمده است . پيشنهاد مي شود كه آخرين چاپ بازنگري شده اين مراجع مورد استفاده قرار گيرد . به طورويژه بايد به موارد زير ارجاع نمود : OHSAS 18002 : 1999 Guide line for implementation of OHSAS 18001 BS 8800 : 1996 Guide to occupational Health & safety Management systems

  3ـ تعاريف  :

  3ـ1ـ حادثه ( Accident ) : يك اتفاق يا واقعه ناخواسته كه منجر به مرگ ، بيماري ، جراحت ، صدمه و يا ساير خسارات گردد .

  3ـ2ـ مميزي ( Audit ) : بررسي ( و در صورت امكان مستقل ) به منظور تعيين اينكه ايا فعاليتها و نتايج حاصل از آنها با ترتيبات برنامه ريزي شده مطابقت دارد و ايا اين ترتيبات به طور موثر و مناسب براي دستيابي به خط مشي و اهداف سازمان اجرا شده اند.

  3ـ3ـ بهبود مستمر ( Continual Improvement ) : فرايند ارتقاي سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني براي دستيابي به بهبودهايي در عملكرد كلي بهداشتي و ايمني ، در راستاي خط مشي بهداشتي و ايمني سازمان .

  3ـ4ـ خطر ( Hazard ) : موقعيت يا منبع بالقوه ايجاد خسارات انساني يا بيماري ، تخريب اموال و تجهيزات ، صدمه به محيط كارگاه ( يا محيط زيست ) و يا تركيبي از آنها .

  3ـ5ـ شناسايي خطر ( Hazard Identification ) : فرايند شناسايي ( تشخيص ) وجود خطر يا عامل زيان آور و تعيين مشخصات آن .

  3ـ6ـ رويداد ( Incident ) : يك رخداد يا اتفاق ( برنامه ريزي نشده ) كه منجر به يك حادثه ( accident ) شده و يا پتانسيل منجر شدن به حادثه را داشته باشد .

  يادآوري : يك رويداد ( incident ) كه منجر به بيماري ، جراحت ، صدمه و يا ساير خسارات نشده است را misses – near نيز مي گويند كلمه رويداد ( incident ) شامل اين موارد misses – near هم مي شود .

  3ـ7ـ طرف ذينفع ( Interested Parties ) : فرد يا گروهي كه به عملكرد بهداشت شغلي و ايمني يك سازمان مرتبط مي باشد و يا از آن تاثير مي پذيرد .

  3ـ8ـ عدم انطباق ( Nonconformance ) : هرگونه انحراف از استانداردهاي كاري ، دستورالعملها ، روشهاي اجرايي ، مقررات ، عملكرد سيستم مديريتي و غيره كه به طور مستقيم منجر به جراحات يا بيماري ، صدمه به محيط كارگاه و يا تركيبي از اينها شود .

  3ـ9ـ اهداف ( Objectives ) : اهداف يا مقاصد كه در قالب عملكرد بهداشت شغلي و ايمني بيان شده و سازمان خود را مقيد به حصول آنها مي داند .

  يادآوري : اهداف حتي المقدور بايد كمي باشند .

  3ـ10ـ بهداشت شغلي و ايمني ( Occupational Health and Safety ) : شرايط و عواملي كه مي تواند بر سلامتي ( being-well ) كاركنان ، كارگران موقتي ، پرسنل ، پيمانكاران ، ميهمانان و مراجعه كنندگان و يا هر فرد ديگري در محل كار تاثير بگذارد .

  يادآوري : منظور از سلامتي ( being-well ) در اينجا ، سلامتي به معناي عام مي باشد .

  3ـ11ـ سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني ( OH & S Management System ) : بخشي از كل سيستم مديريت كه مديريت بر ريسكهاي بهداشتي ـ ايمني ناشي از فعاليتهاي هر سازمان را تسهيل مي نمايد . اين شامل ساختار سازماني ، فعاليتهاي طرح ريزي ، مسئوليتها ، روشها ، فرايندها و منابع براي تهيه ، اجرا ،‌ بازنگري و حفظ خط مشي بهداشت شغلي و ايمني مي باشد .

  3ـ12ـ سازمان ( Organization ) : شركت ، بنگاه ، اداره ، مجتمع كاري ، نهاد مسئول ، انجمن يا بخش يا تركيبي از آنها ، اعم از ثبت شده يا نشده ، دولتي ، عمومي يا خصوصي كه داراي وظايف و تشكيلات اداري خاص خود باشند .

  3ـ13ـ عملكرد ( Performance ) : نتايج قابل اندازه گيري سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني مربوط به كنترل ريسكهاي بهداشتي و ايمني توسط يك سازمان ، بر مبناي خط مشي و اهداف .

  يادآوري :‌ اندازه گيري عملكرد شامل اندازه گيري فعاليتهاي مديريت بهداشتي ـ ايمني و نتايج آن مي باشد .

  3ـ14ـ ريسك ( Risk ) : تركيب يا تابعي از احتمال و پيامدهاي ناشي از وقوع يك اتفاق خطرناك مشخص .

  3ـ15ـ ايمني ( Safety ) : در امان بودن از ريسك غير قابل قبول يك خطر .

  3ـ16ـ ريسك قابل تحمل ( Tolerable Risk ) : ريسكي كه ميزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان و با در نظر گرفتن الزامات قانوني و خط مشي بهداشتي ـ ايمني پايين آمده است .

  3ـ17ـ بيماري شغلي ( Ill – Health ) : بيماري كه از فعاليت يا محيط كاري مشخص ناشي شده باشد و يا توسط اين فعاليتها / محيط ، تشديد گردد .

  4ـ عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي: 

  4ـ1ـ الزامات كلي : سازمان بايد يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني ايجاد نموده و برقرار نگهدارد كه الزامات آن در كل بند 4 تشريح مي شود . بايد توجه داشت كه هدف از استقرار سيستم ايمني و بهداشت شغلي همانگونه كه در ويژگيهاي OHSAS 18001 درج شده است ، بهبود عملكرد سازمان در زمينه ايمني و بهداشت شغلي است . نكته مهم اينست كه پياده سازي يك سيستم مديريت به خودي خود براي سازمان مفيد نيست بلكه هنگامي اين امر پسنديده است كه بتواند موجب بهبود عملكرد سازمان در زمينه اي شود كه سيستم مديريت براي آن طراحي و اجراشده است.

  ويژگيهاي مندرج در OHSAS 18001 نيز همگي بر اين پايه استوارند كه سازمان به طور مداوم سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي خود را بررسي ، ارزيابي و بازنگري مي كند تا فرصتهاي بهبود را شناسايي كند و آنها را به كار گيرد . در نهايت بهبود در سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي سازمان بايد موجب بهبود در عملكرد ايمني و بهداشت شغلي سازمان شود . تنها در اين صورت است كه مي توان انتظار داشت پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي موجب افزايش ارزش افزوده براي فعاليتهاي سازمان شود . پيامد سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ، ايجاد فرايندي منسجم براي دستيابي به بهبود مستمر است كه ميزان و دامنه اين فرايند ، با توجه به جنبه هاي اقتصادي و ساير شرايط ، توسط سازمان تعيين مي شود .

  4ـ2ـ خط مشي ايمني و بهداشت شغلي ( OH & S Policy ) : مديريت ارشد بايد خط مشي بهداشت شغلي و ايمني سازمان را كه در آن اهداف و تعهد به بهبود عملكرد بهداشتي ـ ايمني به روشني مورد تاكيد قرار گرفته است ، تعريف و مدون نمايد . مديريت مذكور بايد اطمينان يابد كه خط مشي تدوين شده متضمن موارد ذيل باشد :

  الف ) متناسب با ماهيت و گستردگي و ميزان ريسكهاي بهداشتي ـ ايمني سازمان باشد .

  ب )‌ شامل تعهد به بهبود مستمر باشد .

  ج ) حداقل شامل تعهد به تبعيت از قوانين بهداشت شغلي و ايمني مرتبط و نيز الزامات ديگري كه سازمان آنها را تقبل نموده است ،‌ باشد .

  د ) مدون ، اجرا و برقرار نگهداشته شود .

  ه ) به كليه كاركنان ابلاغ گرد تا ايشان را از الزامات بهداشتي ـ ايمني خود آگاه نمايد .

  و ) براي عموم و افراد علاقه مند ( جهت هرگونه پيشنهاد يا انتقاد ) قابل دسترسي باشد .

  ز ) به طور متناوب مورد بازنگري قرار گيرد تا از ارتباط و تناسب آن با سازمان اطمينان حاصل شود .

   خط مشي ايمني و بهداشت شغلي عبارت است از اصول هدايت كننده اجرا و بهبود سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي سازمان به گونه اي كه بتواند عملكرد ايمني و بهداشت خود را برقرار نگهدارد و امكان بهبود آن را فراهم كند . خط مشي ، اهداف كلي را در سطحي از عملكرد كه مورد نياز سازمان است بيان مي كند و ساير فعاليتهاي سازمان بايد در طول خط مشي و در همان راستا و نشات گرفته از آن باشد. در حقيقت خط مشي ، ساختاري را بنا مي نهد كه سازمان بر روي آن ، طرحهاي ايمني و بهداشت شغلي خويش را استوار مي سازد . به همين دليل در خط مشي بايستي تعهد مديريت رده بالا به تبعيت از قوانين ذيربط و بهبود مستمر بازتاب يافته باشد . در خط مشي ايمني و بهداشت شغلي بايد موارد زير را مورد توجه قرار داد : راهبرد كلي و رسالت سازمان و اصول و ضوابط كلي و حاكم بر آن نيازمنديهاي طرفهاي ذينفع و نحوه ارتباط با آنها بهبود مستمر كاهش مخاطرات اصول راهنما هماهنگي با ساير خط مشي هاي سازمان ( نظير خط مشي كيفيت و خط مشي زيست محيطي ) شرايط محلي و منطقه اي خاص مطابقت با مقررات و قوانين مربوط به ايمني و بهداشت شغلي و ساير الزاماتي كه سازمان تقبل كرده است.

  4ـ3ـ طرح ريزي ( Planning ) :

  4ـ3ـ1ـ طرح ريزي براي شناسايي خطرات ، ارزيابي ريسك و كنترل ريسك ( Planning for Hazard Identification , Risk Assessment and Risk Control ) : سازمان بايد روشهاي اجرايي براي شناسايي مداوم خطرات ، ارزيابي ريسكها و اجراي اقدامات كنترلي ايجاد كرده و برقرار نگهدارد . اينها بايد شامل موارد زير باشد :

  فعاليتهاي عادي و غير عادي فعاليتهاي تمام كاركناني كه به محل كار دسترسي دارند ( شامل پيمانكاران و بازديد كنندگان ) امكانات موجود در محل كار كه توسط سازمان يا سايرين تهيه شده است سازمان بايد مطمئن باشد كه نتايج حاصل از اين ارزيابي ها و همچنين تاثيرات ناشي از اقدامات كنترلي در زمان تدوين اهداف بهداشتي ـ ايمني در نظر گرفته مي شوند . سازمان بايد اين اطلاعات را مستند و به روز نگهدارد . روش ( متدولوژي ) سازمان براي شناسايي خطرات و ارزيابي ريسكها بايد : با درنظر گرفتن دامنه فعاليتها ، طبيعت و زمان تعريف شود تا اطمينان حاصل گردد كه روش به كار رفته پويا مي باشد و نه واكنشي توانايي تقسيم بندي ريسكها و شناسايي خطراتي را كه بايد توسط اقداماتي حذف يا كنترل شوند داشته باشد. هماهنگ با تجربه عملياتي و ظرفيت امكانات كنترل ريسك در سازمان باشد . ورودي هاي لازم را براي تعيين نيازمنديهاي سازمان ، شناسايي نيازهاي آموزش و يا گسترش كنترل عمليات فراهم نمايد . برخي از خطرات و مخاطرات مهم ايمني و بهداشت شغلي عبارتند از :

  الف ) سقوط اشياء

  ب ) سقوط افراد

  ج ) تشعشعات خطرناك ( نظير راديوگرافي )

  د ) آلودگي محيط كار ، رستوران ها و دستشويي ها

  ه ) برق گرفتگي

  و )‌ آتش سوزي

  ز ) بلاياي طبيعي

  ح ) كار با ماشين آلات خطرناك نظير پرسها ، اره ها و ماشين كاري

  ط ) مواد خطرناك و سمي اعم از مايع ، گاز و جامد

  ي ) حمل و نقل افراد و اشياء

  روشهاي متفاوتي براي مخاطره سنجي وجود دارد كه يكي از معروفترين آنها تجزيه و تحليل عوامل بالقوه شكست و تاثير آن ( FMEA ) است . اين روش پس از اينكه كارايي خود را در زمينه ايمني به اثبات رساند ، با قدري تغيير در مباحث كيفي نيز مورد استفاده قرار گرفت به گونه اي كه يكي از الزامات استاندارد سيستم مديريت كيفيت در صنايع قطعات خودرو ( QS 9000 و ISO/TS 16949 ) را تشكيل مي دهد . حسن بزرگ FMEA اين است كه بدون آنكه نياز به محاسبات پيچيده آماري يا رياضي داشته باشد ، نتايج بسيار سودمندي به بار مي آورد .

  4ـ3ـ2ـ الزامات قانوني و ساير الزامات ( Legal and Other Requirements ) : سازمان بايد روش اجرايي براي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات بهداشت شغلي و ايمني كه قابل اعمال در آن باشد ( متناسب با مديريت بهداشت شغلي و ايمني ) ايجاد و برقرار نمايد . سازمان بايد اين اطلاعات را به روز نگهدارد . اطلاعات مربوط به الزامات قانوني و ساير الزامات بايد به اطلاع كاركنان سازمان و ساير طرفهاي ذينفع مرتبط رسانده شود . برخي از الزامات ديگر كه ممكن است براي سازمان كاربرد داشته باشند عبارتند از: ايين كارهاي صنعتي توافق نامه هاي منعقده با سازمانهاي دولتي و عمومي راهنمايي هايي كه جنبه مقرراتي ندارند براي همسازي با مقررات قانوني ، سازمان بايد الزامات قانوني مرتبط با فعاليتها ، محصولات و خدمات خود را كه جنبه ايمني دارند شناسايي كرده و درك كند . قوانين ممكن است به شكلهاي متفاوتي وجود داشته باشند : قوانين ويژه در خصوص فعاليتها نظير مجوزهاي بهره برداري قوانين ويژه در خصوص محصولات يا خدمات قوانين ويژه در خصوص صنعتي كه سازمان در آن زمينه فعاليت مي كند قوانين عمومي ايمني و بهداشت براي شناسايي اين قوانين و نيز تغييرات آنها مي توان از منابع مختلفي استفاده كرد مانند : سازمانهاي دولتي تشكل هاي صنفي و صنعتي بانكهاي اطلاعاتي موجود خدمات تخصصي مشاورين و كارشناسان ايمني بهترين روش ،‌ تهيه ليستي از قوانين مرتبط با فعاليتها ، محصولات و خدمات سازمان است كه به طور دائم به روز مي شوند . اين كار مشابهت فراواني با شناسايي و مطابقت با استانداردهاي عملياتي ، محصولات و خدمات در سيستمهاي مديريت كيفيت دارد .

   4ـ3ـ3ـ اهداف ( Objectives ) : سازمان بايد اهداف بهداشت شغلي و ايمني مدوني در هر بخش و سطحي در درون سازمان كه مرتبط باشد ايجاد كرده و برقرار نگهدارد . سازمان هنگام تعيين و بازنگري اهداف خود بايد الزامات قانوني و ساير الزامات ، خطرات ( عوامل زيان آور ) بهداشتي ـ ايمني و ريسك ها ، گزينه هاي فن آوري ، الزامات مالي و عملياتي و بازرگاني خود و نيز نظرات طرفهاي ذينفع را در نظر گيرد . اهداف بايد با خط مشي بهداشت شغلي و ايمني و از جمله تعهد به بهبود مستمر سازگار باشد . به هنگام تدوين اهداف بايد در نظر داشت كه اين اهداف به منظور دستيابي به خط مشي ايمني و بهداشت شغلي ايجاد مي شوند . بنابراين اهداف بايد در راستاي خط مشي بوده و از سازگاري كامل با آن برخوردار باشند . بهترين روش اين است كه خط مشي ايمني و بهداشت شغلي به گزاره هايي تقسيم و اهداف بر اساس اين گزاره ها تدوين شوند .به هنگام تدوين اهداف همچنين بايد به يافته هاي حاصل از بازنگري هاي ايمني و نيز خطرات و مخاطرات ايمني تعيين شده توجه داشت . ساير مواردي كه به هنگام تدوين اهداف مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از : مطابقت با قوانين و مقررات ايمني و بهداشت شغلي نظرات طرفهاي ذينفع شاخصهاي عملكرد ايمني و بهداشت شغلي تدوين روش اجرايي براي تعيين اهداف اگرچه به عنوان الزام استاندارد تعريف نشده ليكن مي تواند بسيار مفيد واقع شود . روش بسيار مناسب جهت ارزيابي اهداف و تعيين مناسب بودن آنها ، روش آزمون هوشمند ( Smart Test ) است . در اين روش عواملي كه بايد به هنگام تدوين و ارزيابي اهداف مورد توجه قرار گيرند به طور بسيار خلاصه و روشن تبيين مي شود . اين عوامل عبارتند از : مشخص بودن : اهداف بايد مشخص بوده و از به كارگيري جملات و الفاظ مبهم در آنها خودداري شود . سنجش پذيري : اهداف بايد حتي المقدور قابل اندازه گيري باشد . بيان اهداف به صورت وصفي در بسياري از موارد ، تعيين ميزان دستيابي به آنها را با مشكل مواجه مي كند . مورد توافق بودن : اهداف بايد موافق نظر افرادي باشد كه قرار است جهت دستيابي به آنها اقدام كنند و به تاييد آنان برسد . به بيان بهتر لازم است يك توافق جمعي در خصوص اهداف ايمني و بهداشت شغلي سازمان وجود داشته باشد . واقع نگرانه بودن : اهداف بايد واقع بينانه و با در نظر گرفتن امكانات ، محدوديتها و وضعيت فعلي سازمان تدوين شوند . اگر اهداف بلند پروازانه باشند ، علاوه بر ايجاد مغايرت و عدم تطابق ، انگيزه و تلاش كاركنان در جهت دستيابي به آن را نابود خواهد كرد و موجب بروز دلسردي در ميان آنان خواهد شد . همين طور اگر اهداف بسيار بدبينانه تدوين شوند ، سازمان نخواهد توانست به ميزان مطلوبي از بهبود در عملكرد خود دست يابد . علاوه بر اين ، واقع بينانه بودن يك هدف ،‌ بدين معناست كه هدف بايد معقول و مرتبط با خط مشي ايمني و بهداشت شغلي سازمان باشد . زمان بندي : اهداف بايد در يك محدوده زماني بيان شوند . عدم وجود يك مهلت براي دستيابي به هدف ، موجب خواهد شد كه سازمان تلاش لازم جهت دستيابي به آن را از خود نشان ندهد . تعيين يك زمان مشخص براي دستيابي به هدف باعث خواهد شد كه سازمان بتواند در فواصل زماني معين ميزان دستيابي به هدف را ارزيابي كند و در صورت لزوم برنامه ها و روشهاي دستيابي به اهداف را مورد بازنگري قرار دهد.

  4ـ3ـ4ـ برنامه ( هاي ) مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OH & S Management Programs): سازمان بايد برنامه هايي براي دستيابي به اهداف ايجاد كرده و برقرار نگهدارد كه شامل موارد زير باشد :

  الف ) تعيين مسئوليتها براي دستيابي به اهداف در هر بخش و سطحي از سازمان كه مرتبط باشد .

  ب ) نحوه و زمان بندي دستيابي به آنها

  برنامه ( هاي ) مديريت بهداشت شغلي و ايمني بايد در فواصل زماني مناسب و مشخص مورد بازنگري قرار گيرد . اين برنامه ( ها ) هر جا كه لازم باشد بايد اصلاح شوند تا هرگونه تغيير در فعاليتها ، محصولات ، خدمات يا شرايط عملياتي سازمان در آنها ملحوظ گردد . ايجاد و به كارگيري يك يا چند برنامه ، عاملي كليدي براي اجراي موفق سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي است.در اين برنامه بايد نحوه دستيابي به اهداف از جمله زمانبندي و كاركنان مسئول اجراي آن تشريح شود . برنامه را مي توان به بخشهايي تقسيم كرد كه هر كدام ، عناصر خاصي از عمليات سازمان را در بر گيرد . نبايد فراموش كرد كه اين برنامه بايد شامل بازنگري ايمني و بهداشت شغلي در فعاليتهاي جديد باشد . برنامه هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي بايد با هدف دستيابي به اهداف ايمني و بهداشت شغلي تدوين شوند . به همين دليل به هنگام تدوين برنامه بايد كليه اهداف ايمني و بهداشت شغلي در نظر گرفته شوند . به منظور دستيابي به حداكثر اثربخشي لازم است برنامه هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي به صورت هماهنگ و سازگار با برنامه راهبردي سازمان تدوين شوند . در چنين حالتي است كه مي توان انتظار حمايت كامل مديريت از برنامه را داشت . هر برنامه بايد به سه سوال در خصوص يك هدف پاسخ دهد :

  چگونه : چگونه قرار است اين هدف به وقوع بپيوندد ؟

  چه كسي : چه كسي قرار است اين كار را انجام دهد ؟

  چه هنگام : چه زماني اين كار بايد انجام شود ؟

  تدوين يك روش اجرايي براي تنظيم برنامه هاي ايمني و بهداشت شغلي در اكثر مواقع فوايد بسياري دارد . برنامه هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي يكي از قويترين ابزارهاي مديريت براي بهبود عملكرد و بهداشت شغلي سازمان مي باشند . اين برنامه ها بايد پويا بوده و به منظور سازگاري با تغييرات اهداف سازمان مورد بازنگري قرار گيرند .

  4ـ4ـ اجرا و عمليات ( Implementation and Operation ) :

  4ـ4ـ1ـ ساختار و مسئوليت ( Structure and Responsibility ) : وظايف ، مسئوليتها و اختيارات كاركناني كه در مديريت ، اجرا و تاييد فعاليتهاي موثر بر ريسكهاي بهداشتي ـ ايمني سازمان نقش دارند بايد تعيين ، مدون و ابلاغ شوند تا مديريت بهداشتي ـ ايمني موثر تسهيل شود . مسئوليت نهايي ( اجراي صحيح نظام مديريت ) بهداشتي ـ ايمني بر عهده مديريت رده بالاي سازمان مي باشد . سازمان بايد يكي از مديران رده بالا ( به عنوان مثال در سازمانهاي بزرگ يكي از اعضاي هيات مديره يا هيات اجرايي ) را با مسئوليتهاي ويژه به عنوان نماينده مديريت منصوب نمايد ، تا از استقرار و اجراي مناسب الزامات سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني در تمام قسمتها و حوزه هاي عملياتي اطمينان يابد . نماينده مديريت سازمان بايد داراي وظايف ، مسئوليتها و اختيارات معيني براي موارد زير باشد :

  الف ) حصول اطمينان از اينكه الزامات مديريت بهداشت شغلي و ايمني بر طبق مشخصات OHSAS 18001 مي باشد . ( و اجرا و حفظ نيز مي گردد )

  ب ) حصول اطمينان از اينكه الزامات مديريت بهداشت شغلي و ايمني جهت بازنگري و به عنوان پايه اي براي بهبود اين سيستم ، به مديريت رده بالا اعلام مي گردد .

  كليه كساني كه داراي مسئوليتهاي مديريتي مي باشند بايد تعهد خود را به بهبود مستمر عملكرد بهداشتي ـ ايمني نشان دهند .

  يادآوري : ( سازمان بايد منابع ضروري براي اجرا و كنترل سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني را فراهم نمايد) اين منابع شامل منابع انساني ، مهارتهاي تخصصي ، فن آوري و منابع مالي مي باشد . براي اجراي اثربخش سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي لازم است سازمان توانايي ها و سازوكارهاي پشتيباني لازم جهت دستيابي به خط مشي و اهداف ايمني و بهداشت شغلي ايجاد كند و به طور مستمر بهبود دهد . توانايي ها و پشتيباني هاي مورد نياز سازمان به منظور آمادگي در برابر تغيير خواسته هاي طرفهاي ذينفع و فرايند بهبود مستمر توسعه مي يابند . براي دستيابي به اهداف ايمني و بهداشت شغلي ، سازمان بايد انسانها ، سيستمها ، راهبردها ، منابع و ساختار لازم را شناسايي و به كار گيرد . براي بسياري از سازمانها استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مي تواند با نگرش مرحله اي صورت پذيرد . بنابراين لازم نيست در ابتداي استقرار اين سيستم كليه منابع و ساختار در سطح عالي وجود داشته باشد ، بلكه مهم اين است كه بر اساس سطح آگاهي سازمان ، مخاطرات و انتظارات طرفهاي ذينفع سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي پايه مستقر شود و سپس با اتكا به ديدگاه بهبود مستمر ، اين ديدگاه ارتقا يابد . ابتدا بايد ساختار سازماني ايجاد شود و در صورتي كه چنين ساختاري موجود باشد ، بايد با درنظر گرفتن الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مورد بازنگري قرار گيرد . ساختار سازمان متشكل از دو بخش اساسي يعني نمودار سازماني و شرح وظايف و اختيارات عناوين مختلف سازمان است . همانطور كه مي دانيم هدف از استقرار يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي اين نيست كه سازمان تمامي انرژي خود را صرف ايجاد محيط امن كند . چرا كه رسالت اصلي هر سازماني در وهله اول ، بقاي سازمان در محيط رقابتي است و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي نيز در نهايت بايد سازمان را در دستيابي به اين رسالت ياري كند . به همين دليل به هنگام ايجاد يا بازنگري ساختار سازماني مطابق با نيازمنديهاي OHSAS بايد رسالت كلي سازمان تعريف و بر آن اساس اجزايي كه براي دستيابي به آن رسالت مورد نيازند ، ايجاد شود . اين اجزا به صورت عناوين و واحدهاي سازمان به هر شكل مناسب تعريف مي شوند . حال با اين اطلاعات بايد اجزايي را كه مسئوليت و نقش در استقرار موثر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي دارند ، شناسايي كرد و اين وظايف و نقشها را در قالب شرح وظايف و اختيارات به آنها ابلاغ كرد . در سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي هيچ واحد يا فرايند سازماني كه مرتبط با ايمني و بهداشت شغلي نباشد ، وجود ندارد . اجراي موفقيت آميز سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي تعهد تمامي كاركنان سازمان را مي طلبد . بنابراين مسئوليتهاي ايمني و بهداشت شغلي نبايد محدود به امور ايمني انگاشته شود ، بلكه مي تواند امور ديگر سازمان مانند مديريت عمليات يا ساير وظايف كاركنان به جز موارد ايمني و بهداشت را نيز در بر گيرد . اين تعهد بايد از بالاترين سطوح مديريت شروع شود . لذا مديريت رده بالا بايستي خط مشي ايمني و بهداشت شغلي را ايجاد كند و اطمينان حاصل نمايد كه سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي اجرا مي شود . به عنوان بخشي از اين تعهد ، مديريت رده بالا بايستي فرد يا افراد خاصي را به عنوان گماشته مديريت با مسئوليت و اختيار تعريف شده براي اجراي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي تعيين كند . سازمانهاي بزرگ يا پيچيده مي توانند بيش از يك گماشته مديريت داشته باشند . در شركتهاي كوچك يا متوسط اين مسئوليتها مي تواند توسط يك نفر انجام شود . اكيدا توصيه مي شود كه گماشته مديريت در نمودار سازماني مشخص شده باشد . اين امر اگرچه صراحتا در استاندارد OHSAS خواسته نشده است ليكن باعث خواهد شد كه اولا تمامي پرسنل به راحتي از وجود و موقعيت چنين سمتي مطلع شوند و ثانيا با توجه به ارتباط مستقيم گماشته مديريت با مديريت رده بالا ، جايگاه و اختيارات وي مستحكم تر شود . به همين ترتيب حائز اهميت است كه ساير مسئوليتهاي كليدي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي به درستي تعريف شود و به كاركنان مربوطه منتقل شود. مديريت رده بالا همچنين بايد اطمينان حاصل كند كه منابع مناسب همواره فراهم است تا مطمئن شود كه سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي اجرا مي شود و برقرار مي ماند . اين منابع شامل منابع انساني ، فيزيكي ( نظير تجهيزات و تسهيلات ) و منابع لازم براي دستيابي به اهداف ايمني و بهداشت شغلي مي شود . برخي از اين منابع عبارتند از : نيروي آموزش ديده و ماهر اطلاعات مربوط به روشهاي نوين و مقررات جديد تجهيزات و ماشين آلاتي كه نكات ايمني در آنها رعايت شده باشد تسهيلات ايمني و بهداشتي نظير درمانگاه ، آتش نشاني و غيره منابع فن آوري نظير استفاده از ربات براي فعاليتهاي بسيار خطرناك ريشه بسياي از مغايرتها و حوادث ايمني در عدم شناسايي و تامين منابع لازم نهفته است . به ويژه در كشور ما به منابع اطلاعاتي توجه بسيار كمي مي شود و به هنگام سخن گفتن از منابع فقط منابع انساني و فيزيكي مدنظر قرار مي گيرند. از طرف ديگر سازمانهاي كوچك و متوسط به دليل محدوديتهاي ناشي از امكانات خود در بسياري موارد در تامين منابع لازم با مشكلات زيادي مواجه مي شوند . در برخورد با چنين محدوديتهايي ،‌ استفاده از راهبردهاي همكاري نظير موارد زير مي تواند كمك شاياني به سازمان نمايد : استفاده از منابع اطلاعاتي و فن آوري مشتريان بزرگ ساير سازمانهاي متوسط و كوچك كه همكار يا عضو يك مجموعه اند مي توانند براي تبادل اطلاعات ، ايجاد و استفاده از تسهيلات مشترك ، تعريف پروژه هاي مشترك جهت بهبود عملكرد استفاده از مشاورين به صورت مشترك اقدام كنند . استفاده از موسسات استاندارد ، تشكل هاي سازمانهاي كوچك و متوسط ، اتحاديه هاي صنفي براي آموزش و برنامه هاي افزايش آگاهي استفاده از دانشگاهها و ساير مراكز تحقيقاتي در ارتباط با منابع ، سوالات زير مي تواند راهنماي خوبي براي بررسي وضعيت سازمان در اين خصوص باشد :

  1 ـ سازمان چگونه منابع لازم براي دستيابي به اهداف ايمني و بهداشت شغلي را شناسايي و تامين ميكند ؟

  2 ـ سازمان چگونه بين هزينه ها و فوايد فعاليتهاي ايمني و بهداشت شغلي تعادل برقرار مي كند ؟

  4ـ4ـ2ـ آموزش ، آگاهي و صلاحيت ( Training , Awareness and Competence ) : كاركناني كه وظايف آنها مي تواند باعث پيامدهاي بهداشت شغلي و ايمني در محل كار شود بايد واجد صلاحيت باشند . صلاحيت به معناي داشتن تحصيلات ، آموزش و يا تجربه مناسب مي باشد . سازمان بايد روشهاي اجرايي ايجاد كرده و برقرار نگهدارد تا مطمئن شود كه كاركنان در هر بخش و سطحي از موارد زير آگاه مي باشند :

  الف ) اهميت انطباق با خط مشي و روشهاي اجرايي بهداشتي ـ ايمني و با الزامات سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني

  ب ) پيامدهاي بهداشتي ـ ايمني ، حاصل از فعاليتهاي كاري آنان و منافع حاصل از عملكرد بهبود يافته افراد ، اعم از بالقوه و بالفعل

  ج )‌ نقش و مسئوليتهاي خود در حصول انطباق با خط مشي و روشهاي اجرايي بهداشتي ـ ايمني و با نيازمنديهاي سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني و از جمله با الزامات آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

  د ) عواقب بالقوه عدول از روشهاي اجرايي عملياتي مشخص شده روشهاي اجرايي آموزش بايد سطوح مختلفي را در نظر بگيرد از جمله :

  1) مسئوليت ، توانايي و معلومات      2 ) ريسك قدم اول در افزايش آگاهي پرسنل نسبت به ايمني و بهداشت شغلي ، شناسايي نيازهاي آموزشي است .

  تهيه روش اجرايي براي تعيين نيازهاي آموزشي و به روز كردن آن معمولا باعث انجام بهتر اين كار مي شود . نيازهاي آموزشي را مي توان از طرق زير شناسايي كرد : بررسي وظايف و مسئوليتهاي هر پست و تعيين شرايط احراز با توجه به مسائل ايمني و بهداشت شغلي و سپس مقايسه اين شرايط با وضع موجود فرد متصدي شغل نظرات مديران و مسئولين مستقيم نتايج مميزي هاي داخلي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه اهداف ايمني و بهداشت شغلي سازمان قوانين و مقررات ايمني و بهداشت شغلي نكته مهم در تعيين نيازهاي آموزشي استمرار اين فرايند است . به بيان ديگر نيازهاي آموزشي به هنگام تغييرات در فرايندها ، اهداف و مخاطرات ايمني و بهداشت شغلي بايد مورد بازنگري قرار گيرد . بازنگري دوره اي نيازهاي آموزشي تا حد زيادي مي تواند از مطابقت نيازها با تغييرات اطمينان به دست دهد . مساله ديگر ، تفاوت بين آموزش و آگاهي در سيستمهاي مديريت است . آگاهي هاي عمومي پرسنل در خصوص مسائل ايمني و نقش آنان درجلوگيري از مخاطرات احتمالي بسيار حايز اهميت است . مديريت رده بالاي سازمان نقش كليدي در ايجاد آگاهي و انگيزش نزد پرسنل دارد و بايد تعهد خود نسبت به ايمني را به طرق مختلف به سطوح پايين تر سازمان منتقل كند . همچنين كليه پرسنل بايد اين تعهد و آگاهي را به همان شكل به سطح پايين تر خود منتقل كنند . در نهايت كليه اعضاي سازمان بايد اهميت دستيابي به اهداف ايمني و بهداشت شغلي را درك كنند و از انگيزه لازم براي تلاش در راستاي دستيابي به آن برخوردار شوند . به اين ترتيب عملكرد ايمني و بهداشت شغلي سازمان در كليه سطوح افزايش مي يابد . همانگونه كه قبلا نيز ذكر شد اين فرايند يك چرخه مستمر بوده و هيچگاه نمي توان ادعا كرد كه سازمان ديگر نيازي به افزايش آگاهي و آموزش پرسنل ندارد . آموزش كاركنان به طور معمول طي مراحل زير صورت مي پذيرد : تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان ايجاد برنامه آموزشي جهت تامين نيازهاي تعيين شده تصديق مطابقت برنامه آموزشها با الزامات قانوني يا نيازمنديهاي سازمان اجراي برنامه هاي آموزشي مستند سازي آموزشها و حفظ سوابق ارزيابي ميزان موثر بودن آموزشها از آنجا كه مسايل ايمني و بهداشت شغلي ارتباط مستقيم با سلامت كليه افراد حاضر در محيط كار از جمله پيمانكاران و بازديد كنندگان دارد ، سازمان بايد ثابت كند كه تدابيري براي آگاهي لازم در اين افراد نيز اتخاذ كرده است . اين امر از طرق مختلف نظير نصب علايم هشداردهنده و انتقال اصول ابتدايي به افراد ميسر است .

  4ـ4ـ3ـ مشاوره و ارتباطات ( Consultation and Communication ) : سازمان جهت حصول اطمينان از انجام تبادل دو طرفه اطلاعات بهداشتي ـ ايمني مرتبط با كاركنان و طرفهاي ذينفع ، بايد روشهاي اجرايي تدوين نمايد . درگير نمودن كاركنان با مسايل بهداشتي ـ ايمني و مشاوره هاي مربوط به ايشان بايد مستند شده و به اطلاع طرفهاي ذينفع برسد . كاركنان بايد :

  الف ) جهت مديريت بر ريسكها ، در تهيه و بازنگري خط مشي و روشهاي اجرايي درگير شوند .

  ب ) در صورت بروز هرگونه تغيير كه ممكن است بر بهداشت شغلي و ايمني كارگاه موثر باشد طرف مشورت قرار گيرند .

  ج ) در مورد مسايل بهداشتي و ايمني توجيه شوند .

  د ) از اينكه چه كسي ( كساني ) نمايندگان بهداشتي ـ ايمني آنان مي باشند و نماينده مديريت در اين خصوص چه كسي است ، اطلاع داشته باشند .

  در خصوص مسايل درون سازماني اطلاعات مرتبط با ايمني و بهداشت شغلي مي تواند شامل موارد زير باشد : خط مشي ايمني و بهداشت شغلي و تغييرات آن اهداف و برنامه هاي ايمني و بهداشت شغلي و تغييرات آنها روشها و دستورالعملهاي ايمني و بهداشت شغلي و تغييرات آنها نتايج حاصل از پايش و اندازه گيري عملكرد و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مرتبط با آنها نتايج حاصل از مميزي هاي داخلي نتايج حاصل از بررسي حوادث ، رخدادها و موارد شبه رخداد نتايج حاصل از بازنگري مديريت بايد توجه داشت كه لزومي ندارد حتما تمامي اين اطلاعات به تمامي افراد سازمان منتقل شود بلكه اين اطلاعات بايد به افراد مرتبط به طرز صحيح منتقل شود ، در خصوص موارد عمومي از قبيل خط مشي ، لازم است اين اطلاعات به كليه سطوح سازماني انتقال پيدا كند . همچنين بايد توجه داشت كه اين انتقال نبايد ارتباطي يك جانبه باشد بلكه سازمان نيز بايد از اطلاعات كاركنان بهره برداري لازم را بكند . مواردي كه سازمان مي تواند از اطلاعات كاركنان استفاده كند عبارتند از : تعيين اهداف ايمني و بهداشت شغلي تعيين مخاطرات و مخاطره سنجي تدوين برنامه هاي ايمني و بهداشت شغلي منابع اطلاعات برون سازماني مرتبط با ايمني و بهداشت شغلي مي تواند شامل اين موارد باشد : خط مشي ايمني و بهداشت شغلي كه بايد به اطلاع طرفهاي ذينفع برسد . انجمنهاي صنفي و مراكز تدوين قوانين ايمني و بهداشت شغلي اطلاعات مربوط به مخاطرات ايمني و بهداشت شغلي مرتبط با عمليات سازمان كه به اطلاع طرفهاي ذينفع مي رسد . اطلاعات لازم در خصوص برنامه ريزي اضطراري و ساير موارد مربوط كه با مسئولين دولتي و عمومي رد و بدل مي شود ( نظير هماهنگي با سازمان محلي آتش نشاني )

  4ـ4ـ4ـ مستند سازي ( Documentation ) : سازمان بايد براي موارد زير اطلاعات را به شكل مناسب ، از قبيل ثبت بر روي كاغذ يا به صورت الكترونيكي ، ايجاد نموده و برقرار نگهدارد :

  الف ) تشريح عناصر اصلي سيستم مديريت و روابط متقابل آنها

  ب ) رجوع دادن به مستندات مربوطه

  يادآوري : به منظور استفاده موثر و كارآمد از مستندات ، بسيار مهم است كه مستند سازي در كمترين حد لازم انجام و نگهداري شود . سازمان بايد اطمينان يابد كه مستندات براي اجراي كامل برنامه هاي بهداشت شغلي و ايمني در دسترس بوده و متناسب با نيازها مي باشد . مستنداتي كه به منظور تشريح الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي تدوين مي شوند بايد به حد كافي عناصر اصلي اين نظام و به ويژه تاثير متقابل آنها را تشريح كند ، اين مستندات همچنين بايد راهنمايي هاي لازم را در خصوص اين كه از كجا مي توان اطلاعات تفصيلي بيشتر را درباره كار هر يك از بخشهاي خاص سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي به دست آورد ، ارايه نمايد . يكپارچه سازي اين نظامنامه با نظامنامه مديريت كيفيت و احتمالا نظامنامه مديريت زيست محيطي تاثير بارزي در ارتقاي اثربخشي و كارايي مستندات خواهد داشت . مستندات مربوطه ميتواند شامل موارد زير باشد :

  الف ) اطلاعات فرايند

  ب ) ساختار سازماني

  ج ) استانداردهاي داخلي و روشهاي اجرايي عملياتي

  د ) طرحهاي اضطراري مربوط به هر مكان روشها و فرايندهاي عملياتي بايد تعريف شده و به صورت مناسب مدون شوند و به هنگام لزوم مورد بازنگري قرار گيرند .

  انواع مختلف مستندات مورد استفاده درسازمان بايد به صورت روشن و شفاف تعريف شده و ارتباط آنها مشخص باشد . وجود مستندات ايمني و بهداشت شغلي به كاركنان كمك مي كند تا بتوانند براي دستيابي به اهداف ايمني و بهداشت شغلي چه فعاليتهايي بايد صورت گيرد . همچنين اين مستندات ، ارزيابي سيستم و عملكرد ايمني و بهداشت شغلي را امكان پذير مي سازد . ماهيت مستندات بسته به اندازه و پيچيدگي سازمان متفاوت است .

  4ـ4ـ5ـ كنترل مدارك و داده ها ( Document and Data Control ) : سازمان بايد روشهاي اجرايي را براي كنترل تمام مدارك مورد نياز اين استاندارد ايجاد نموده و برقرار نگهدارد تا اطمينان حاصل كند كه :

  الف ) محل مدارك و داده ها ( مستندات ) معلوم است .

  ب ) مدارك و داده ها به طور ادواري بازنگري و در صورت لزوم تجديد نظر مي شوند و مناسب بودن آنها مورد تاييد مجاز قرار مي گيرد .

  1ـ دامنه كاربرد  : مشخصات اين سري ارزيابي بهداشت حرفه اي و ايمني ( OHSAS 18001 ) الزاماتي را براي يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني ( OH & S ) معين مي نمايد تا يك سازمان بتواند با كنترل خطرات ( ريسك ها ) بهداشتي و ايمني ، عملكرد خود را بهبود بخشد .OHSAS 18001 خود بيانگر معيار عملكرد بهداشتي و ايمني خاصي نيست و كليه جزييات لازم براي طراحي يك سيستم مديريتي را نيز ارائه نمي دهد. مشخصات OHSAS 18001 در مورد هر سازماني كه مايل به اعمال موارد زير باشد كاربرد دارد :

  الف ) ايجاد يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني به منظور حذف يا كاهش خطرات (‌ ريسك ) براي كاركنان و ساير طرفهاي ذينفع كه ممكن است در معرض خطرات ( ريسك ) بهداشتي و ايمني ناشي از فعاليتهاي سازمان باشند .

   ب ) استقرار ، حفظ و بهبود مستمر يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني

   ج ) حصول اطمينان از انطباق با خط مشي بهداشت شغلي ايمني كه خود تعيين كرده است

   د ) اثبات اين انطباق به ديگران

  ه ) درخواست گواهي / ثبت سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني خود توسط يك سازمان بيروني

  و ) تعيين انطباق با اين مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان تمام الزامات مندرج در OHSAS 18001 به منظور لحاظ شدن در يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني در نظر گرفته شده اند .

   گستره كاربرد آن به عواملي مانند خط مشي بهداشت شغلي و ايمني ، ماهيت و شرايطي كه در آن فعاليت مي نمايد ، اندازه سازمان و نيز خطرات و پيچيدگي اين فعاليتها بستگي دارد . توجه : OHSAS 18001 قصد دارد تا به موضوعات بهداشت شغلي و ايمني اشاره نمايد و نه به ايمني محصول و خدمات

  2ـ استاندارد مرجع ( NORMATIVE REFERENCES ) : ساير مراجع و انتشاراتي كه مي تواند اطلاعات و راهنمايي هايي را ارائه نمايد در قسمت Bibliography آمده است . پيشنهاد مي شود كه آخرين چاپ بازنگري شده اين مراجع مورد استفاده قرار گيرد . به طورويژه بايد به موارد زير ارجاع نمود : OHSAS 18002 : 1999 Guide line for implementation of OHSAS 18001 BS 8800 : 1996 Guide to occupational Health & safety Management systems


   

   

  منوي اصلي
 • صفحه اصلي
 • فهرست مقالات
 • مطالب جديد
 • خبرنامه
 • نقشه سايت
 • طراحي وب
 • جستجو
 • نسخه جديد سايت
 •  

  مطالب جديد
   

       
  Copyright © 2003 - 2017 by AutoIR iranresearch , All rights reserved. www.iranresearch.com www.iranresearch.ir www.autoir.ir Designed by Ahmad Zeini
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت autoir.ir می باشد