صفحه اصلي | فهرست مقالات | مطالب جديد | خبرنامه | نقشه سايت | طراحي وب | جستجو | نسخه جديد سايت

صفحه اصلي | فهرست مقالات | مطالب جديد

 
بخش ویژه

هک رشد

تکنیک های توسعه و رشد سریع کسب و کار و استارتاپ هاکفش پاشنه بلند ارزان

کفش پاشنه بلند ارزان ، خرید کفش پاشنه بلند ارزان ، خرید اینترنتی کفش پاشنه بلند ارزان ، فروشگاه کفش پاشنه بلند ارزان، فروشگاه اینترنتی کفش پاشنه بلند ارزان،

مدانیسا

لباس شب مدانيسا ، مانتو مدنيسا ، تونيك مدانيسا ، لباس سايز بزرگ مدانيسا ، مودانيسا ، لباس زنانه مدانيسا ، برند مدانيسا

دسته ها

 • هک رشد هکر رشد استارتاپ
 • ایمنی صنعتی
 • شش سیگما
 • شبکه های هوشمند توزیع برق
 • فیزیک
 • انرژی های تجدیدپذیر (نو )
 • نرم افزار مطلب Matlab
 • مهندسی کامپیوتر
 • متفرقه
 • ماشین - اخبار
 • طراحی سایت و سئو
 • ماشین - معرفی شرکتها
 • ماشین - معرفی ماشين سازان
 • ماشین - معرفی ماشين آْلات
 • برق-دانش آموزان
 • برق-مهندسی پزشکی
 • برق-فناوری اطلاعات
 • برق-مخابرات
 • برق-کنترل
 • برق-قدرت
 • برق-اتوماسیون
 • برق-الکترونیک
 • برق-عمومی
 • برق - هوش مصنوعی
 • ارتباط با صنعت2
 • سايت هاي مرتبط
 • احمد زيني هكر رشد
 • هك رشد
 • فيلدباس و اتوماسيون
 • شبكه فيزيك هوپا
 • كارگاه هواشناسي
 • مهندسي برق
 • مجله در مورد سنسورها
 • www.control.com
 • temperatures.com
 • مجله سلامت و زيبايي

 • خلاصه طرح تكفا

  خلاصه طرح تكفا

  ماده 1- به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
  الف:گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد «دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی،


  خلاصه طرح تكفا

  ماده 1-  به منظور آماده سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و براي نيل به:
  الف:گسترش نظام مند فناوري ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد «دانايي محور» در راستاي توسعه پايدار ملي،
  ب : توسعه منابع انساني به عنوان اولويت راهبردي توسعه I.C.T در راستاي ايجاد اشتغال ارزش افزا،
  ج : توسعه فرهنگي و تقويت محيط و فضاي هم افزايي ملي،
  د : انجام تمهديات زيرساختي توسعه I.C.T شامل شبكه دسترسي، امنيت، قوانين و مقررات، منابع و تسهيلات،
  هـ :توسعه زمينه ها و فرصتها جهت تحرك بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبري توسعه I.C.T،
  دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلف است با همكاري و هماهنگي كليه دستگاهها نسبت به تكميل و تصويب برنامه جامع «توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات» (تكفا) توسط شوراي عالي اطلاع رساني ظرف دو ماه آينده اقدام نمايد.

  ماده 2- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني در هماهنگي كامل با يكديگر موظفند نسبت به بسيج كليه امكانات مادي و انساني كشور جهت آماده سازي بيشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوري ارتباطات و اطلاعات اقدام نمايند. در همين راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهيه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه هاي عملياتي قرار خواهند گرفت.

  ماده 3- برنامه هاي هفتگانه ذيل ذيل همراه با پروژه هاي مربوط به عنوان اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري ارتباطات و اطلاعات كشور در سال 1381 اعلام ميگردد:
  الف: طرح دولت الكترونيكي (سيستم، شبكه مجازي، قانون و امنيت).
  ب : طرح گسترش كاربردي فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور.
  ج : طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
  د : طرح كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعي.
  هـ : طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعاات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت.
  و : طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه اي.
  ز : طرح توسعه واحدهاي كوچك و متوسط (SME) فعال در فناوري ارتباطات و اطلاعات از طريق ايجاد مراكز رشد و پاركهاي فناوري.

  ماده 4- دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجازند در تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي سال 1381 كشور و تأمين اعتبار و تخصيص منابع ترتيبي اتخاذ نمايد تا به ميزان يك درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامه هاي فوق و ساير طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اطلاع رساني مصرف گردد. اين سازمان همچنين مكلف است زمينه لازم براي هرچه فعالتر شدن اين دستگاهها و شركتهاي دولتي جهت گسترش نظام مند فناوري ارتباطات و اطلاعات را از طريق مبادله موافقتنامه ها و يا مجامع شركتها فراهم سازد.

  ماده 5- كليه دستگاههاي اجرايي كشور به ويژه دستگاههايي كه به طور مشخص برنامه هاي طرح توسعه كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مكلفند به صورت همه جانبه و با اولويت ويژه نسبت به تجهيز و بسيج امكانات خود جهت محقق شدن دستاوردهاي طرح اقدام نمايند.
  تبصره 1- وزرا و رؤساي دستگاهها مسؤوليت ويژه راهبري، پيگيري و نظارت اين مهم را برعهده خواهند داشت و در همين راستا لازم است نسبت به تعيين مجري با اختيارات ويژه با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني اقدام نمايند.
  تبصره 2- نماينده ويژه رييس جمهور (دبير شوراي عالي اطلاع رساني كشور) در اين موضوع مسؤوليت پيگيري، نظارت عالي و گزارش دهي پيشرفت كار را به رييس جمهور و دولت بر عهده دارد.

  ماده 6- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است جهت بسط فعاليتها و ايجاد اشتغال در قلمرو فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصي نسبت به تخصيص بخشي از اعتبارات وجود اداره شده اشتغال در اين راستا اقدام نمايد.

  ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار رديف 503623 پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه ها و پروژه هاي مندرج در ماده (3) اين تصويبنامه و ساير طرح هاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني در چارچوب برنامه جامع توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و با رعايت سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

  الف: واگذاري نقش برنامه ريزي و كارفرمايي به بخش دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي دولت از طريق واگذاري حداكثر ممكن اجراي فعاليتها به بخش خصوصي.
  ب : سرمايه گذاري دولت در ايجاد و تقويت زيرساختهاي بخش اطلاعات و ارتباطات و تشويق ايجاد محصولات اقتصادي در محيط ديجيتال از طريق كمك به بخش خصوصي.
  ج : عدم سرمايه گذاري در احداث ساختمانهاي جديد.
  د : احتراز از سرمايه گذاري موازي با مخابرات در امر ايجاد شبكه ديتا.
  هـ : صرف اعتبارات در جهت كاهش هزينه دسترسي و افزايش امكان دسترسي عمومي (خصوصاً نظام آموزش كشور) به فناوري ارتباطات و اطلاعات.
  و : ايجاد محيط فارسي و توسعه كاربردهاي اقتصادي مبتني بر آن در شبكه.
  ز : انجام طرحهاي راهبردي موضوع ماده (3) در سطوح ملي و استاني (در صورت مشاركت مالي استانها).
  ح : تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي استاني و طرحهاي اختصاصي دستگاهها و شركتهاي دولتي كه به تصويب شوراي عالي اطلاع رساني برسند، مشروط به تأمين بخش اوليه اعتبارات مورد نياز توسط استان، دستگاه و يا شركت دولتي ذيربط.

  ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصديهاي دولتي و همچنين بسط فرصتها و انگيزه هاي لازم براي حركت بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي به عنوان محور كليدي و راهبردي حركت توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در كشور، لازم است كليه طرحها و پروژه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات دستگاهها و شركتهاي دولتي از طريق بخش خصوصي به انجام برسد.
  تبصره – در موارد خاص يا بررسي و تأييد كميسيونهاي تخصصي و يا دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني ميتواند به نحو ديگر اقدام گردد.

  ماده 9- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني مكلفند هرماه گزارش پيشرفت كار را به صورت مكتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمايند.
  تبصره – گزارشهاي تكميلي هر سه ماه يكبار به رييس جمهور و معاون اول رييس جمهور تقديم ميشود تا در صورت لزوم در دستور كار هيأت دولت قرار گيرد.

  ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركتهاي مخابرات ايران و استانها مكلفند نسبت به سرمايه گذاري لازم جهت توسعه شبكه ديتاي كشور مطابق با نيازهاي طرح جامع توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات اقدام نمايند.

  ماده 11- وزارت راه و ترابري، استانداريها، فرمانداريها و شهرداريها مكلفند حداكثر همكاري و مساعدت فوري جهت نصب و راه اندازي شبكه فيبرنوري در سراسر شهرها و جاده هاي كشور انجام دهند.

  ماده 12- هزينه هايي كه در ارتباط با فناوري ارتباطات و اطلاعات انجام ميشود در صورتي كه با مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاك قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحيه هاي بعدي آن تطبيق نكند، جزء هزينه هاي قابل قبول سال انجام هزينه و حداكثر تا پنج سال قابل استهلاك خواهد بود.
  تبصره – تعيين مصاديق و مدت استهلاك با بررسي و تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

  ماده 13- فعاليتهاي مهندسي مربوط به فناوري ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات سيستم، طرحهاي نرم افزاري، ايجاد شبكه، پايگاه داده، كليه مراحل اتوماسيون اداري و طراحي و پياده سازي وب از مصاديق فعاليتهاي كارشناسي موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومي كشور محسوب گشته و براساس ماده (44) قانون معاملات دولتي براي قراردادهاي اشخاص حقيقي تا سقف يكصد ميليون ريال و اشخاص حقوقي تا سقف چهارصد ميليون ريال با تأييد رييس دستگاه يا مجري طرح مجاز ميباشد. موارد بالاتر از طريق مقررات موضوعه و يا برگزاري مسابقه عمل خواهد شد. جزئيات مصاديق كليه طرحهاي موضوع اين ماده و شرايط و دستورالعمل برگزاري مناقصه و مسابقه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تهيه و ابلاغ خواهد شد.

  ماده 14- جذب (استخدام) نيروي تخصصي با مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در دستگاههاي اجرايي دولتي براي اجراي پروژه هاي برنامه «تكفا» در قالب طرحهاي مصوب شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيونهاي ذيربط افزون بر سقف رديفهاي تخصيص مجاز ميباشد. اين رديف هاي مضاعف قائم به شخص خواهد بود.

  ماده 15- به پيوست عناوين طرحها و پروژه هاي برنامه هاي هفتگانه مذكور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. هرگونه تغيير در فعاليتهاي فرعي موضوع جدول پيوست اين تصويبنامه بنا به درخواست دستگاههاي اجرايي و تأييد دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني امكانپذير مي باشد.

  ــ  مصوبه مذكور در تاريخ 12/04/1381  ( تصويب نامه هيئت وزيران  بشماره 16426/ت26696هـ ) به امضاي محمد رضا عارف   معاون  اول رئيس جمهور  رسيده وبه كليه دستگاه ها  ابلاغ شد.


   

   

  منوي اصلي
 • صفحه اصلي
 • فهرست مقالات
 • مطالب جديد
 • خبرنامه
 • نقشه سايت
 • طراحي وب
 • جستجو
 • نسخه جديد سايت
 •  

  مطالب جديد
   

       
  Copyright © 2003 - 2017 by AutoIR iranresearch , All rights reserved. www.iranresearch.com www.iranresearch.ir www.autoir.ir Designed by Ahmad Zeini
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت autoir.ir می باشد