هک رشد چیست؟ و چطور هکر رشد به رشد استارتاپ کمک میکند؟

growth-hacker هک رشد هکر رشد
استاندارد

هکر رشد (GrowthHacker ) با بازاریاب تفاوتهای زیادی دارد . شان الیس در مورد هکر رشد اینطور میگه : هکر رشد فردی هست که همیشه همه فعالیتهاش در جهت رشد  هست، درست شبیه قطب نما که همیشه کارش نشون دارن جهت صحیح شمال هست ، هکر رشد هم کارش نشان دارن راه رسیدن به رشد  هست. هکر رشد همواره کارها و تصمیمهای…